09 May 2018

Xidmətlərimiz

FƏRDİ TERAPİYA

 • Stress
 • Depressiya
 • Panik attak
 • Travma sonrası stress (postravmatik stress)
 • Sosial fobiya
 • İmtahan stressi
 • Obsessiv kompulsiv pozuntu
 • Yeniyetməlik dövrünün problemləri

 • AİLƏ VƏ CÜTLÜK TERAPİYASI

 • Ailədaxili konfliktlər
 • Boşanma
 • Ailə planlaşdırılması
 • Qısqanclıq problem
 • Ailədaxili şiddət

 • UŞAQ PSİXOLOGİYASI

 • Davranış problemləri
 • Uşaqlarla psixopedagoji iş
 • Adaptasiya problemi
 • Enurez
 • Zərərli vərdişlər
 • Obsessiyalar
 • Fobiyalar
 • Komplekslər
 • Uşaq depressiyası
 • Zorakılığa məruz qalma
 • Koqnitiv problemlər
 • Diqqət və yaddaş problemləri
 • Uşaqlar arasında qəsqanclıq

 • QRUP TERAPİYASI

 • İmtahan stressi
 • Stressin idarə olunması
 • Asılılıqlar və zərərli vərdişlər
 • Sosial fobiya
 • Ana -ata -övlad münasibətləri
 • Fobiyalar
 • Şəxsiyətlər arası konfliktlərin həlli yolları
 • Sosial bacarıqlar (ünsiyət bacarıqları)
 • Davranışın formalaşdırılması
 • Aqressiyanın idarə edilməsi
 • Yaxın münasibətlərdə konfliktlər
 • Yeniyetmələrdə aqressiyanın idarə edilməsi
 • Özünü və potensialını kəşf etmə