Uşaqlara qarşı Zorakılıq və şiddət

Zorakılıq və şiddət məzmunlu xəbərlər uşaqlarda daha çox stressə səbəb olur! Həm sosial mediada, həm televizorda göstərilən şiddət və zorakılıq məzmunlu xəbərlər uşaqlar üzərində dərin izlər buraxır. Bu tip xəbər və məlumatların nəinki izlənilməsi, hətta uşaqların yanında danışılması belə doğru deyildir. Məktəbyaşaqədərki uşaqlar belə informasiyalara qətiyyən məruz qalmamalıdırlar. Əks təqdirdə bu cür informasiyalar uşaqlarda stress pozuntusuna gətirib çıxarır

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *